Home  /  Mapa stránok  /  E-mail  /  Print page SK  /  EN
Vitajte v Company Estate

Sme súčasťou medzinárodne pôsobiaceho holdingu World Business Association. Naše skúsenosti sú založené na dlhoročnej práci v oblasti facility a property manažmentu, počas ktorej naši pracovníci získavali neoceniteľné skúsenosti. CompanyEstate je tvorený tímom profesionálov a odborníkov, ktorí sa neustále vzdelávajú a rozširujú svoje znalosti z každej oblasti pôsobenia spoločnosti.

Služby CompanyEstate sú určené pre:

  • vlastníkov nehnuteľností, ktorí potrebujú efektívne zastrešiť správu, prevádzku a prenájom
  • developerským spoločnostiam, ktoré pripravujú, realizujú a prevádzkujú svoje projekty
  • záujemcom o nákup, predaj nehnuteľností
  • vlastníkom bytových domov a spoločenstvám vlastníkov bytov, ktorí zo zákona potrebujú spravovať nehnuteľnosť
  • spoločnosti, ktoré hľadajú vhodné administratívne priestory s kvalitnou infraštruktúrou
  • začínajúcim spoločnostiam, ktoré potrebujú zriadiť sídlo, vyhľadať vhodný priestor, navrhnúť informačný systém, zabezpečiť pripojenie do siete internet a zriadiť telefónne a faxové linky